Добре дошли


Нашата компания е надежден бизнес партньор, тъй като следва и изпълнява изискванията на Европейското законодателство, Европейските стандарти и нормативи в областта на Качеството. Доказателство за ефективното провеждане на политиката по Качество са издадените сертификати: ISO 9001:2015; HACCP; IFS Food; HALAL Certificate; BIO Certificate; OHSAS 18001:2007